Viktigt!

VEM KAN GÖRA TESTAMENTE?
Testatorn, dvs den som upprättar testamentet, skall vara:

• 18 år. Underårig som är eller har varit gift får också göra testamente. Den som är 16 år fyllda får testamentera bort egendom som han eller hon har rätt att förfoga över.

•psykiskt frisk, dvs ha rättslig handlingsförmåga.

• opåverkad, endera av någon som tvingat testatorn att upprätta testamentet eller genom att ha missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, eller av psykisk störning.

LAGLOTT OCH ARVSLOTT
Laglott är den del av din kvarlåtenskap som dina barn har laglig rätt att ärva. Laglotten utgör 50% av kvarlåtenskapen. Arvslotten är hälften av laglotten.

Exempel: Är du gift äger du hälften av din och din makes/makas egendomar. Detta är arvslotten, dvs den del du har rätt att testamentera bort.

Hälften av detta (dvs 25% av era totala egendomar) är den del av arvslotten som du inte har rätt att testamentera bort. Dina barn har rätt att ärva detta.

Makar som bara har gemensamma barn ”sitter kvar i orubbat bo” eftersom gemensamma barn får vänta med sitt arv tills den andre föräldern avlider.

BARN OCH SÄRKULLBARN
Om den avlidne efterlämnar särkullsbarn, dvs barn med en annan förälder än maken/makan så har dessa barn rätt att få ut sitt arv direkt. Deras rätt till arv går före den efterlevande makens/makans rätt.

Om testamente finns till den efterlevande makens/makans fördel har särkullsbarnen alltid rätt att få ut sin laglott. De kan dock välja att avsäga sig sin rätt att ta ut arvet till förmån för styvföräldern. Särkullbarnet får då ut sin del av arvet när styvföräldern avlider.

Beställ testamente >>